Zatrudnianie cudzoziemców

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_292778857-min-scaled.jpeg

Usługi wsparcia w zakresie zatrudniania cudzoziemców obejmują poszczególne obszary:

1. Zezwolenie na pracę. Doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z przepisami prawa. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie.

Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Odbiór zezwolenia na pracę.

2. Zezwolenie na pobyt i pracę: Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty, gdy będzie to wymagane. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa się w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień.

3. Zezwolenie na pobyt:
Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury.

Wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa się w urzędzie w celu udzielenia wyjaśnień.

4. Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii: Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty. Wypełnienie wniosków zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Odbiór oświadczenia.

5. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
Skierowanie ponaglenia na przewlekłość lub/i bezczynność Wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. lub do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu