Zatrudnianie cudzoziemców

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_292778857-min-scaled-1-640x480.jpeg

Usługi wsparcia w zakresie zatrudniania cudzoziemców obejmują poszczególne obszary:

1. Zezwolenie na pracę.

Doradztwo w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z przepisami prawa. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia, w celu uzyskania informacji starosty, jeżeli będzie to wymagane. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Odbiór zezwolenia na pracę.

2. Zezwolenie na pobyt i pracę.

Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia, w celu uzyskania informacji starosty, gdy będzie to wymagane. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa się w urzędzie, w celu udzielenia wyjaśnień.

3. Zezwolenie na pobyt.

Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Prawidłowe wypełnienie właściwych wniosków, zgodnie z wymogami urzędu i zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Wsparcie cudzoziemca w przypadku wezwania do osobistego stawiennictwa się w urzędzie, w celu udzielenia wyjaśnień.

4. Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Armenii.

Doradztwo w zakresie wymaganej dokumentacji. Złożenie oferty wolnego miejsca zatrudnienia w celu uzyskania informacji starosty. Wypełnienie wniosków zgodnie z przepisami prawa. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w urzędzie. Kontakt z urzędem w trakcie całej procedury. Odbiór oświadczenia.

5. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Skierowanie ponaglenia na przewlekłość lub/i bezczynność Wojewody do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. lub do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu