Usługi związane z RODO

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_436128829-min-scaled-1-640x480.jpeg

W skład usług RODO wchodzi bieżące doradztwo obejmujące wsparcie administratora w wykonywaniu obowiązków przewidzianych prawem. Przeprowadzenie audytu obejmującego analizę pod kątem zgodności z przepisami działań podmiotu, posiadanej dokumentacji oraz stosowanych procedur. Szkolenia dla pracowników uwzględniające specyfikę pracy i działalności klienta.

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych obejmujący pełnienie wszystkich przewidzianych prawem obowiązków inspektora. Informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia unijnego. Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia unijnego, ustawy o ochronie danych w wewnętrznych aktach prawnych funkcjonujących w organizacji administratora. Wdrożenie RODO w organizacji obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz opracowanie procedur postępowania. Wsparcie administratora w dokonaniu oceny poziomu ryzyka działania lub oceny skutków przetwarzania danych. Dokonywanie bieżących cyklicznych audytów. Projektowanie procesu przetwarzania danych osobowych i ich ochrony dla nowych działań administratora oraz pomoc w ich wdrożeniu.

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania. Wsparcie administratora w przypadku ewentualnych kontroli organu nadzoru lub innych administratorów danych osobowych. Współpraca z organem nadzoru, pełnienie funkcji punktu kontaktowego. W przypadku wystąpienia naruszenia przygotowanie wymaganych przepisami zgłoszeń i zawiadomień. Przygotowanie dokumentacji do nadawania uprawnień do przetwarzania danych przez pracowników. Przygotowywanie umów powierzenia danych oraz weryfikacja umów otrzymanych od innych administratorów. Przygotowywanie w imieniu administratora odpowiedzi na pytania osób fizycznych oraz wsparcie w wykonywaniu praw przysługujących osobie fizycznej. Tworzenie klauzul informacyjnych, zgody na przetwarzanie danych, tworzenie zapisów do umów.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu