Usługi związane z RODO

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_436128829-min-scaled-1-640x480.jpeg

W skład usług RODO oferowanych przez naszą spółkę, wchodzą:

– bieżące doradztwo obejmujące wsparcie administratora w wykonywaniu obowiązków przewidzianych prawem,
– przeprowadzenie audytu obejmującego analizę pod kątem zgodności z przepisami działań podmiotu, posiadanej dokumentacji oraz stosowanych procedur,
– szkolenia dla pracowników uwzględniające specyfikę pracy i działalności klienta,

-outsourcing Inspektora Ochrony Danych, obejmujący pełnienie wszystkich przewidzianych prawem obowiązków inspektora,
– informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia unijnego,
– monitorowanie przestrzegania rozporządzenia unijnego, ustawy o ochronie danych w wewnętrznych aktach prawnych funkcjonujących w organizacji administratora,
– wdrożenie RODO w organizacji, obejmujące przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz opracowanie procedur postępowania,
– wsparcie administratora w dokonaniu oceny poziomu ryzyka działania lub oceny skutków przetwarzania danych,
– dokonywanie bieżących cyklicznych audytów,
– projektowanie procesu przetwarzania danych osobowych i ich ochrony dla nowych działań administratora oraz pomoc w ich wdrożeniu,

-prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania,
– wsparcie administratora w przypadku ewentualnych kontroli organu nadzoru lub innych administratorów danych osobowych,
– współpraca z organem nadzoru, pełnienie funkcji punktu kontaktowego,
– w przypadku wystąpienia naruszenia, przygotowanie wymaganych przepisami zgłoszeń i zawiadomień,
– przygotowanie dokumentacji do nadawania uprawnień, do przetwarzania danych przez pracowników,
– przygotowywanie umów powierzenia danych oraz weryfikacja umów otrzymanych od innych administratorów,
– przygotowywanie w imieniu administratora odpowiedzi na pytania osób fizycznych oraz wsparcie w wykonywaniu praw przysługujących osobie fizycznej,
– tworzenie klauzul informacyjnych, zgody na przetwarzanie danych, tworzenie zapisów do umów.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu