Usługi kadr i płac

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Nasza spółka oferuje także usługi w zakresie kadr i płac, w ramach których, na podstawie dostarczonych list obecności, sporządzamy ewidencję czasu pracy. Ponadto, przygotowujemy pełną dokumentację do ZUS, w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian i wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców. Sporządzamy sprawozdania dotyczące spraw personalnych do GUS, w kwestiach związanych z danymi wynikającymi z systemu kadrowo- płacowego. Informujemy klienta o przysługujących uprawnieniach oraz udzielamy wyjaśnień, związanych ze stosunkiem pracy pracowników. Prowadzimy korespondencję dotyczącą zajęć administracyjno-sądowych.

Świadczone przez nas usługi kadr, płac i ZUS, obejmują także naliczanie wynagrodzeń pracowników, na podstawie wprowadzonych danych. Specjalizujemy się w naliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – płaconych przez pracownika, pracodawcę i budżet państwa oraz w sporządzaniu deklaracji rozliczeniowych.

Prowadzimy dokumentację związaną z wypłacanymi przez płatników zasiłkami ZUS. Rozliczamy rachunki do umów cywilnoprawnych. Naliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzamy roczne deklaracje podatkowe. Rozliczamy i sporządzamy dodatkowe świadczenia pracownicze (w tym m.in. dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, ryczałt samochodowy itp.). Naliczamy potrącenia komornicze oraz inne potrącenia z wynagrodzeń pracowników. Sporządzamy zestawienia potrąceń. Prowadzimy korespondencję w imieniu zleceniodawcy z ZUS, w sprawach dot. pracowników zleceniodawcy. Pełnimy funkcję administratora systemu PFRON, sporządzamy miesięczne oraz roczne deklaracje. Oferujemy obsługę płacową cudzoziemców.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu