Usługi kadr i płac

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.

Usługi kadr obejmują kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników. Administrowanie umowami cywilnoprawnymi (zlecenia, dzieło, kontrakty, i inne). Prowadzenie ewidencji i ważności badań lekarskich i szkoleń BHP. Rozliczenia i ewidencję: urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych i innych.

Sporządzanie ewidencji czasu pracy, na podstawie dostarczonych list obecności. Przygotowanie pełnej dokumentacji do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń, zmian oraz wyrejestrowań pracowników oraz zleceniobiorców. Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw personalnych do GUS w zakresie danych wynikających z systemu kadrowo-płacowego. Informowanie klienta o przysługujących uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy pracowników. Prowadzenie korespondencji związanych z zajęciami administracyjno-sądowymi. Usługi płac i ZUS obejmują naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie wprowadzonych danych. Naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – płaconych przez Pracownika, Pracodawcę i Budżet Państwa , sporządzanie deklaracji rozliczeniowych.

Naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – płaconych przez Pracownika, Pracodawcę i Budżet Państwa , sporządzanie deklaracji rozliczeniowych. Prowadzenie dokumentacji związanej z wypłacanymi przez płatników zasiłkami ZUS. Rozliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych. Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych. Rozliczanie i sporządzanie dodatkowych świadczeń pracowniczych (w tym m.in. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ryczałtu samochodowego itp.). Naliczanie potrąceń komorniczych oraz innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników. Sporządzanie zestawień potrąceń. Prowadzenie korespondencji w imieniu Zleceniodawcy z ZUS w sprawach dot. pracowników Zleceniodawcy. Pełnienie funkcji administratora systemu PFRON, sporządzanie miesięcznej oraz rocznej deklaracji. Obsługę płacową cudzoziemców.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu