Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym
prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania,
w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).
2. Treść niniejszej polityki może ulegać aktualizacji. Aktualna treść polityki dostępna będzie na stronie internetowej.

II. DANE ADMINISTRATORA DANYCH
Administratorem danych pobieranych i przetwarzanych jest FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o. o ul. Opolska, nr 11-19, 52-010 Wrocław, nr KRS 0000218670, tel. 71 358 02 71, e-mail: rodo@fcg-fiscal.pl.

III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i
podstawie prawnej:
a) umożliwienie kontaktu za pomocą formularza kontaktowego, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, adres e-mail.

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych tj. pozyskuje dane niezbędne do realizacji celu.
2. Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych. Posługuje się SSL (Secure Sockets Layer)na stronie co potwierdza pojawienie się na Państwa przeglądarce symbolu kłódki.
3. Strona używa również tzw. ciasteczek (cookies). Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane poniżej.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA STRONY
1. Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych prawa. W celu skorzystania z tych praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres mailowy Administratora danych podany powyżej.
2. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych;
b) prawo sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych- jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, może zostać ona odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator
danych w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany, poinformuje o tym użytkownika. Jeżeli Administrator danych przekazał dane innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych użytkownika.
d) prawo do ograniczenia przetwarzania;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru;

VI. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Dane zebrane na podstawie zgody są przechowywane do czasu realizacji celu w jakim zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe użytkowników strony przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE.
2. Administrator danych zapewnia aby dane użytkowników sklepu były odpowiednio
zabezpieczone przed ich przypadkową utratą lub udostępnieniem, w szczególności wdrażając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.

VIII. ZGODA
1. Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi realizację kontaktu ze strony Administratora
2. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody. Zgłoszenie wycofania zgody można dokonać na adres e-mail: rodo@fcg-fiscal.pl.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH
1. Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie
ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane
upoważnionym organom administracji państwowej.
2. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

X. PLIKI COOKIE
1. Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookie to fragmenty kodu, które umożliwiają personalizację korzystania z Usług poprzez zapisywanie informacji, takich jak identyfikator użytkownika i inne preferencje. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na twardy dysk Twojego urządzenia (takiego jak komputer lub smartfon) w celu prowadzenia dokumentacji.
2. Używamy następujących plików cookie:
a) grecaptacha służące do odróżniania ludzi i botów;
b) rc::a, rc::b, rc::c służące do odróżniania ludzi i botów;

XI. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE
1. Jeżeli nie chcesz by pliki cookies działały możesz w swojej przeglądarce dokonać zmiany ustawień plików cookie.
2. Ustawienia można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być poniższe linki:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Stan na dzień: 15.11.2021r.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu