Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia a27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest FCG” Fiscal Consulting Group Sp. z o. o z siedzibą ul. Opolska 11-19, 52 – 010 Wrocław, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: rodo@fcg-fiscal.p lub pisemnie na adres siedziby spółki.

3.Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to dostawcy usług IT, hostingowych i teleinformatycznych.

4.Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu w którym zostały udzielone.

5.Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

6.Informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.

7.Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu z Panią/Panem i przekazania informacji o ofercie. Wówczas informacje takie uzyskać można tylko osobiście w naszej siedzibie.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu