Doradztwo podatkowe

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_271171292-min-scaled-1-640x480.jpeg

Spółka „FCG” Fiscal Consulting Group, oferuje swoim klientom bieżące doradztwo w zakresie
danin publicznoprawnych.
Specjalizujemy się w opracowaniach opinii prawnych i podatkowo- prawnych, a także interpretacjach w zakresie prawa gospodarczo- podatkowo- księgowego i związanych z nim postępowaniach. Konstruujemy umowy
i regulaminy. Przeprowadzamy audyty podatkowe. Doradzamy w zakresie planowania podatkowego
i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia i rozwoju strategii podatkowej. Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi, Inspekcją Pracy, ZUS, organami egzekucyjnymi oraz celnymi. Występujemy w imieniu klientów do Krajowej Izby Administracji Skarbowej, w celu uzyskania interpretacji przepisów prawa podatkowego,
a także reprezentujemy ich przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym

Sądem Administracyjnym. Tworzymy dokumentację cen transferowych oraz doradzamy
w zakresie polityki cenowej.
Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych
i podatkowych. Sporządzamy pisma procesowe, utrzymujemy kontakt z przedstawicielami aparatu podatkowego oraz innymi organami administracji publicznej i samorządowej. Przeprowadzamy due dilligence. Opracowujemy plany finansowe, analizy, a także raporty zarządcze z działalności firm. Wdrażamy controlling finansowy i biznesowy. Przeprowadzamy tzw. fraud detection,
czyli wykrywanie nieprawidłowości i oszustw
na wczesnym etapie, polegającym na analizie procesów finansowych i prawnych przedsiębiorstwa.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu