Administrowanie PPK

Świadczymy swoje usługi w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. Skontaktuj się z nami, przedstaw swoje oczekiwania, a my przygotujemy dla Ciebie ofertę.
https://fcg-fiscal.pl/wp-content/uploads/2021/09/AdobeStock_163479155-min-scaled-1-640x480.jpeg

Oferowane przez nas usługi administrowania PPK obejmują:

– weryfikację uprawnień do uczestniczenia w PPK,
– naliczanie wpłat do PPK,
– udzielanie informacji o środkach przekazywanych na PPK przez klienta będącego pracodawcą (podmiotem zatrudniającym),
– informowanie o wysokości składek i ilości uczestników PPK,
– generowanie i przekazywanie informacji oraz deklaracji w formie plików XML/CSV do wybranej przez klienta, będącego pracodawcą, instytucji finansowej zarządzającej środkami gromadzonymi w PPK,

Usługi bieżącego administrowania PPK obejmują:

– prowadzenie listy pracowników objętych PPK i jej aktualizację,
– aktualizowanie danych osobowych uczestników PPK oraz danych klienta, będącego pracodawcą instytucji finansowej zarządzającej środkami gromadzonymi w PPK,
– odbieranie i administrowanie deklaracjami oraz wnioskami osób zatrudnionych dotyczącymi ich uczestnictwa w PPK,
– bieżącą współpracę z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK.

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu