FCG Fiscal Consulting Group – poznaj nas bliżej

21 marca 20220

Podstawą działalności FCG Fiscal Consulting Group jest kompleksowe świadczenie doradztwa podatkowego, prawnego, usług księgowych, usług finansowych, usług z zakresu kadr i płac oraz ZUS. Ponadto, udzielamy niezbędnego wsparcia w zakresie realizacji obowiązków w ramach PPK, a także uzyskania ubezpieczeń majątkowych firm i osób prywatnych.

Naszym strategicznym celem długoletnia współpraca z Klientem w oparciu o dostarczanie usług terminowo i rzetelnie, z zachowaniem najwyższej staranności.

Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów, pragniemy w jak najmniejszym stopniu absorbować ich sprawami podatkowymi, prawnymi, księgowymi, finansowymi, czy kadrowymi. Dzięki temu mogą oni skupić się na prowadzonej przez siebie działalności, wiedząc, że wszelkie niezbędne formalności zostaną rzetelnie zrealizowane przez naszą spółkę.

W trosce o wizerunek wiarygodnego partnera, wyznaczamy sobie następujące cele strategiczne:

 • Wykonywanie czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności,
 • Realizowanie spraw Klientów spółki w terminach i trybie określonym w przepisach prawa i obowiązujących procedurach,
 • Zatrudnianie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych, umiejętności współpracy z klientem i wysokiej kulturze osobistej,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem na zasadach partnerskich, poprzez wspólne ustalenie szczegółowego zakresu usług, który jest dostosowany do potrzeb Klienta spółki,

Kierując się dobrem swoich Klientów, realizujemy wyznaczone cele poprzez:

 • Przestrzeganie norm etyki zawodowej, a w szczególności zasady poufności uzyskanych informacji,
 • Stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników powiązane z bieżącą obserwacją i analizą wszelkich zmian prawa podatkowego oraz najnowszych interpretacji przepisów podatkowych, rachunkowych i kadrowo-płacowych,
 • Regularną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki działania,
 • Konsekwentne zwiększanie zastosowania techniki cyfrowej w firmie,
 • Monitorowanie i dokumentowanie każdego z etapów świadczenia usługi zorientowane na zapobieganie i ciągłe doskonalenie,
 • Zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków do doskonalenia wykonywanej pracy.

Zaletą usług świadczonych przez FCG Fiscal Consulting Group jest zapewnienie kompleksowej obsługi Klienta w jednym miejscu, oszczędzając jego czas oraz zapewniając bezpieczeństwo podatkowo-prawne.

FCG

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu