Kim jest doradca podatkowy i czym się zajmuje?

14 marca 20220

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo ważnym jest, aby nad finansami naszej firmy sprawowali pieczę fachowcy. I nie chodzi tu jedynie o sprawy księgowe czy kadrowe, ale również szeroko pojęte podatki. Możemy korzystać osobno z usług księgowego i doradcy podatkowego, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie spraw swojego przedsiębiorstwa firmie, która zajmie się nimi w sposób kompleksowy. Dlatego też podjęcie współpracy ze Spółką Doradztwa Podatkowego, taką jak FCG Fiscal Cosnulting Group, okaże się najlepszym posunięciem.

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego w naszym kraju jest stosunkowo młody. Został on bowiem oficjalnie uznany dopiero w 1997 roku. Wszystkie wykonywane czynności z nim związane są uregulowane przepisami prawa, a ustawa określa go mianem zawodu zaufania publicznego. Doradca podatkowy działa na korzyść klienta. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, zabezpiecza jego interesy. Zawód ten mogą wykonywać osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych, biegli rewidenci, adwokaci i radcowie prawni. Aby zostać doradcą podatkowym, należy uzyskać wykształcenie wyższe, odbyć półroczne praktyki zawodowe w wymiarze 8-godzinnego czasu pracy, a na końcu uzyskać wynik pozytywny z egzaminu zawodowego. Co równie istotne to fakt, że przyszły doradca podatkowy nie może być osobą karaną.

Jakie obowiązki spoczywają na doradcy podatkowym?

Otóż jak sama nazwa wskazuje, doradca podatkowy zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Przygotowuje opinie i wszelkiego rodzaju dokumentację w tym zakresie. Ponadto, przeprowadza audyty podatkowe, wylicza wysokość podatków i sporządza deklaracje podatkowe. Reprezentuje również obsługiwanych przez siebie klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym, można również polegać na nim w kwestiach związanych z opracowaniem optymalizacji podatkowej. To pozwala np. oszacować opłacalność umów zwieranych pomiędzy przedsiębiorcami.

W jakich sprawach może pomóc Spółka Doradztwa Podatkowego?

W związku z faktem, że zawód doradcy podatkowego można określić mianem profesji interdyscyplinarnej, poza sprawami związanymi z prawem podatkowym, może on również świadczyć inne usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalność gospodarczej. W związku z powyższym, podejmując współpracę ze Spółką Doradztwa Podatkowego taką jak FCG Fiscal Consulting Group, można liczyć na wsparcie także w innych obszarach. Zespół fachowców zatrudnianych przez Spółkę zajmie się m.in. poprowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, ksiąg handlowych, sporządzeniem bilansów i rocznych rozliczeń. Dodatkowo, udzielą niezbędnego wsparcia w zagadnieniach związanych np. z prawem celnym. Ponadto, poprowadzą akta osobowe pracowników zatrudnianych przez firmy klientów, sporządzą listy płac, naliczą odprawy, odszkodowania i wiele, wiele innych. Same zaś usługi świadczone przez doradcę podatkowego wymagają od wyżej wymienionego ogromnej wiedzy w każdej branży, w której działa jego klient. Doradca podatkowy uczestniczy bowiem w przekształceniach strukturalnych (w szczególności dotyczących przekształceń, fuzji, przejęć, podziałów, aportów przedsiębiorstwa, zmiany formy prawnej). Udziela wsparcia w zakładaniu i bieżącej obsłudze spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń, fundacji, konsorcjów, przedstawicielstw. Pomaga w wyborze optymalnej, z punktu widzenia struktury podatków, formy prowadzenia działalności. Świadczy również usługi w zakresie przekształcenia, łączenie się oraz likwidacji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych. Ponadto, kompleksowo pomaga w zakładaniu spółek prawa handlowego, spółki cywilnej, fundacji i stowarzyszeń.

FCG

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
+48 71 358 02 70 (telefon do siedziby)
+48 516 121 031 (telefon do oddziału)
+48 605 55 15 74 (telefon do autoryzowanego partnera)
informacje@fcg-fiscal.pl
Lokalizacja
Spółki

Adres siedziby:

ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

Adres oddziału:

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny

Autoryzowany Partner w Warszawie
(GZ-BROKER sp. z o.o.):

ul. Jeziorki 40A
02-863 Warszawa

Kontakt
FCG Fiscal Consulting Group Sp. z o.o.
Spółka Doradztwa Podatkowego
(nr wpisu 510)
NIP: 8971698680
REGON: 9330282269
KRS: 0000218670
Lokalizacja
Spółki
ul. Opolska 11-19,
52-010 Wrocław

ul. Henryka Sienkiewicza 29,
56-120 Brzeg Dolny
Usługi
Księgowe, rachunkowe
Usługi
Wsparcie biznesu