USŁUGI KORPORACYJNE

oferujemy pełny zakres usług, począwszy od rozpoczęcia działalności, aż do jej zakończenia, w tym:
- zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej osoby fizycznej,
- zakładaniem i prowadzeniem spółek prawa handlowego,
- zakładaniem i prowadzeniem fundacji, stowarzyszeń i NZOZ,
- prowadzeniem ksiąg udziałów, zmian danych w rejestrach sądowych oraz organizacją zgromadzeń wspólników,
- składaniem sprawozdań finansowych i prowadzeniem związanych z nimi działań zamykających rok obrotowy,
- podejmowaniem wymaganych przepisami uchwał zarządu oraz wspólników.

usługi obejmują również kontrahentów zagranicznych, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność w Polsce