SZKOLENIA

audyt zapotrzebowania na szkolenia
szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego (podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (AKC), podatki dochodowe od osób prawnych i osób fizycznych (CIT i PIT), podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, środków transportu), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno prawnych, optymalizacje podatkowe)
szkolenia z zakresu zagadnień dotyczących czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego oraz sądowo administracyjnego
szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
podatkowe szkolenia branżowe (branża : budowlana, energetyczna - odnawialne źródła energii, partnerstwo publiczno-prywatne)