Oferta

Fiscal Consulting Group


W FCG kierujemy się zasadą, że nie składamy oferty naszych usług bez uprzedniego kontaktu z potencjalnym Klientem w trakcie, którego poznajemy jego działalność oraz indywidualne oczekiwania. Dlatego dopiero po ustaleniu tych elementów każda nasza oferta zawiera:


przygotowane w oparciu o wstępny audyt, określający zakres działalności Klienta i tego co naszym zdaniem stanowi przedmiot i obszar jego oczekiwań, uzgadniamy ostatecznie efekt końcowy naszych działań w obszarze oczekiwań Klienta


opisujemy zakres usługi jaki należy wykonać aby zrealizować uzgodniony efekt końcowy naszych działań.


precyzujemy i zapisujemy zasady poufności dotyczące wszelkich informacji uzyskanych w trakcie naszej współpracy z Klientem


wskazujemy w zależności od potrzeb i charakteru usługi, czas na jaki potencjalna umowa z Klientem może zostać zawarta


wskazujemy poziom oczekiwanego wynagrodzenia, które zawsze ze względu na indywidualne podejście do każdej sprawy uzgadniane jest indywidualnie z Klientem


określamy formułując zakres i terminy realizowanych przez nas usług


wskazujemy, że jest nią głównie udostępnienie wszelkich informacji i danych zgodnych z prawdą i rzeczywistością gospodarczą, istotnych dla prawidłowego wykonania uzgodnionej z Klientem usługi.