DOTACJE, USŁUGI FINANSOWE

wsparcie w całym procesie pozyskiwanie funduszy,
dotacji, kredytów z funduszy unijnych
planowanie strategiczne, przygotowanie projektów inwestycyjnych, w tym pozyskiwanie środków finansowych oraz zarządzanie finansowe realizowanymi inwestycjami i projektami
sporządzanie wniosków kredytowych
sporządzanie biznes planów
sporządzanie analiz finansowych