DORADZTWO PODATKOWE

audyt podatkowy
analiza obciążeń podatkowych i ich optymalizacja
planowanie i nadzór podatkowy
indywidualne porady i opinie podatkowe
pomoc i reprezentacja w postępowaniach i sporach podatkowych
(organy podatkowe wszystkich instancji)
analizy ekonomiczno podatkowe
branżowe doradztwo podatkowe
(branże: edukacyjna, finansowa, ubezpieczeniowa, energetyczna odnawialne źródła energii, zakłady opieki zdrowotnej, deweloperska, paliwowa, działalność gmin, fundacji, stowarzyszeń i OPP)