Dlaczego my?

Fiscal Consulting Group


Po 1989 r. podatnik ma obowiązek sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność. Korzystając z usług FCG, zadbacie Państwo o bezpieczeństwo podatkowe i rozwój swojej firmy.Rozumiejąc potrzeby naszych Klientów pragniemy w jak najmniejszym stopniu absorbować ich sprawami podatkowymi, finansowo-księgowymi, czy kadrowymi w ramach świadczonych przez nas usług, tak aby mogli skupić się na prowadzonej przez siebie działalności, wiedząc, że wszelkie niezbędne formalności zostaną rzetelnie zrealizowane przez naszą Kancelarię.

W trosce o wizerunek wiarygodnego partnera wyznaczamy
sobie następujące strategiczne cele:

Wykonywanie czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.
Realizowanie spraw Klientów kancelarii w terminach i trybie określonym w przepisach prawa i obowiązujących procedurach.
Zatrudnianie pracowników o wysokich kompetencjach zawodowych, umiejętności współpracy z Klientem i wysokiej kulturze osobistej.
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientem na zasadach partnerskich poprzez wspólne ustalenie szczegółowego zakresu usług i rozwiązań, który jest dostosowany do potrzeb Klienta Kancelarii.

Kierując się dobrem naszych Klientów realizujemy
wyznaczone cele poprzez:

Przestrzeganie norm etyki zawodowej, a w szczególności zasady poufności uzyskanych informacji.
Stosowania wewnętrznych procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.
Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników powiązane z bieżącą obserwacją i analizą wszelkich zmian prawa podatkowego oraz najnowszych interpretacji przepisów podatkowych, rachunkowych i kadrowo-płacowych.
Regularną wewnętrzną ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki działania w ramach świadczonych umów.
Konsekwentne zwiększanie zastosowania techniki cyfrowej w firmie.
Monitorowanie i dokumentowanie każdego z etapów świadczenia usługi zorientowane na zapobieganie i ciągłe doskonalenie.
Zaangażowanie kierownictwa w tworzenie warunków do doskonalenia wykonywanej pracy.

Obszary świadczonych usług:

Doradztwo podatkowe
Usługi księgowe
Kadry, płace, ZUS, BHP
Usługi finansowe
Usługi korporacyjne
Dotacje unijne, finansowanie
Usługi szkoleniowe
FCG realizuje kompleksowo swoje usługi w każdym z obszarów przedstawionych w ofercie. FCG to gwarancja, że nad Twoją firmą, czuwają rzetelni specjaliści, w tym doradcy podatkowi, prawnicy, księgowi. FCG to komfort, skuteczność i bezpieczeństwo w korzystnej cenie.

Umów się z nami na bezpłatną wycenę
i upewnij się, że podjąłeś dobrą decyzję.